Priėmimas į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupę

Informuojame, kad prašymai dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę registruojami centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje svietimas.vilnius.lt. Prašymai registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturi. Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint priešmokyklinio ugdymo grupę lankyti 2021 m. rugsėjo mėn., reikia užregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios.

Išsamesnė informacija tel. (8-5) 245 9127; (8-5) 245 79 28