Ugdymo proceso organizavimas ir gimnazijos darbas karantino laikotarpiu

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu vadovaujantis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašu, kuris išsiųstas atskiroms bendruomenės grupėms (mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)) „Mano dienynas“ pranešimu.

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija nuo 2020-03-16 iki 2020-04-17 asmenis konsultuos tik nuotoliniu būdu, lankytojai nepriimami.

Mokytojus ir mokinius skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja gimnazijos techninių (IT) mokymo priemonių specialistas Aleksandr Janushkevich „Mano dienynas“ pranešimais, el. paštu aleksandr.janushkevich@gmail.com, telefonu +37066230258 (d.d. 10:00 – 14:00 val.).