Informacija apie 2019-2020 m.m. brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščių keitimą

Informuojame, kad  2020 metų kovo 13 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais yra pakeisti 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tvarkaraščiai.

Ministro įsakymas

Ministro įsakymas dėl PUPP tvarkaraščio pakeitimo