Kviečiame mokytis

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija skelbia mokinių priėmimą į priešmokyklinio ugdymo grupę, 1-8, I-IV g (9-12) klases 2020-2021 mokslo metams.

Į gimnaziją priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai laisvu (ne teritoriniu principu) savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu. Prašymai mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje pateikiami nuo kovo 1 d. internetu per e. sistemą svietimas.vilnius.lt. Neturintys galimybių užpildyti prašymo namuose internetu, jį galės užpildyti atvykę į gimnaziją. Dėl priėmimo į gimnaziją galima kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Jūratę Norvaišienę darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16 val.

Susipažinti su priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu galite čia.

Išsamesnė informacija tel. (8-5) 245 9127; (8-5) 245 79 28