Mokslo paskirties pastato Sietyno g. 21, Vilniuje, I etapo statybos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo konkursas

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, juridinio asmens kodas 191722390, adresas Sietyno g. 21, LT-04316 Vilnius, 2020 m. sausio 21 d. paskelbė CVP IS sistemoje naujo priestato statybos rangos darbų viešąjį pirkimą Nr.469707. Pirkimo metu gimnazija numato įsigyti mokslo paskirties pastato Sietyno g. 21, Vilniuje, I etapo statybos darbus, įskaitant darbo projekto parengimą pagal Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos pateikiamą statybos techninį projektą. Pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir Lydos 4-ojoje vidurinėje mokykloje sukūrimas“, kuris finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto numeris ENI-LLB-0-249.

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2020 m. vasario 10  d. 15.00 val. tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

logo