Tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ dalyvių susitikimas Punske (Lenkija)

Š.m. lapkričio 21-23 d. tarptautinio Erasmus+ projekto Nr. 2018-1PL01-KA229-050997_3 „Tautinės mažumos – Europos turtas“ mokyklų atstovai dalyvavo seminare, kuris vyko Punsko Kovo 11-osios licėjuje Lenkijoje. Mokytojai, ugdymo įstaigų vadovai dalyvavo diskusijose, kūrybinėse dirbtuvėse „Geriausi tautinio tapatumo išsaugojimo būdai – dalijimasis gerąja patirtimi bei praktika“, „Regioninis švietimas užsienio kalbų pamokose“. Susitikimo dalyviai susipažino su lietuvių tautinės mažumos, gyvenančios netoli Punsko, istorija: laikraščio „Aušra“ redaktorius pristatė leidinio atsiradimo istoriją ir svarbą, pedagogai dalyvavo apžvalginėse ekskursijose po Berznyko, Seinų, Punsko miestelius, aplankė Česlovo Milošo šeimos dvaro sodybą Krasnagrūdoje.

Kiekvienas seminaro dalyvis turėjo galimybę pasidalyti gerąja patirtimi ir įgijo naujų žinių bei idėjų, kurias galės pritaikyti savo ugdymo įstaigose.

fin

 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n
 • n