Kvietimas

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos bendruomenė 2019 m. balandžio 12 d. maloniai kviečia vaikus ir jų tėvelius (globėjus, rūpintojus) į Atvirų durų dieną.

Ateikite, laukiame jūsų!

Atvirų durų dienos planas

Eil.
Nr.
Renginio pavadinimasLaikasVietaAtsakingas asmuo
1. Gimnazijos pristatymas būsimiems mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
Susitikimas su gimnazijos administracija
11:00-11:30 Aktų salė Administracija
V. Kovalčuk
2. Atviras užsiėmimas priešmokyklinio ugdymo grupėje (PUG).
Susitikimas su PUG pedagogais ir administracija
11:45-12:45 Priešmokyklinio ugdymo grupė O. Skorochodova
3. Mokinių kūrybos darbų paroda 11:00-18:00 Technologijų kabinetas G. Vincukevičienė
4. Nuotraukų paroda „Gimnazijos istorijos metraščio puslapiai“ 11:00-18:00 Aktų salė Administracija
5. Folkloro popietė „Iš močiutės skrynios“ 11:45-12:35 Aktų salė V. Kovalčuk
E. Jurkevičiūtė
6. Atviros pamokos 1–12 klasėse (pagal pamokų tvarkaraštį) 11:45-13:35 Klasės/ kabinetai Dalykų mokytojai
7. Plakatų parodos „Statutai kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savitumo ir didybės liudijimas“ atidarymas 14:00-14:30 II aukšas D. Stachnovič
8. Konsultacijos būsimiems 11-okams (individualaus mokymo plano sudarymas) 15:30-16:30 Aktų salė Administracija
9. Tėvų klubo „Mes kartu“ veikla.
Individualios psichologo konsultacijos tėvams (globėjams, rūpintojams)
15:30-18:00 Psichologo kabinetas L. Sliesareva
10. Individualios mokytojų konsultacijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie vaiko daromą pažangą ir pasiekimus 16:30-18:00 Pagal atskirą planą Administracija
Dalykų mokytojai Klasių vadovai