Tarptautinis Erasmus+ projektas „Tautinės mažumos – Europos turtas“

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Tautinės mažumos – Europos turtas“, kuris vyks dvejus metus. Projekto partneriai - Punsko Kovo 11-osios licėjus, vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba, ir Hainuvkos II-asis licėjus su papildomu baltarusių kalbos mokymu (Lenkija). Projekto tikslas – susipažinti su įvairių tautų, kurios gyvena buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje, kultūriniu paveldu, pamatyti jų skirtumus ir tai, kas vienija. Projekto veiklos skatina ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, naujovėmis.

Nuo 2018 m. lapkričio mėn. įvyko nemažai suplanuotų projekto renginių. Lapkričio 19-22 d. projekto dalyviai lankėsi Hainuvkos II-ajame licėjuje su papildomu baltarusių kalbos mokymu. Gruodžio 7 d. gimnazijoje vyko tarptautinė mokinių mokslinė praktinė konferencija „Nacionalinė mokykla: istorija ir dabartis“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Vilniaus baltarusių gimnazijos 100-mečiui paminėti. Konferencijoje dalyvavo ir svečiai iš Lenkijos, Hainuvkos II-ojo licėjaus su papildomu baltarusių kalbos mokymu mokiniai ir mokytojai, Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ dalyviai. 2019 m. vasario 28 d. gimnazijoje vyko folkloro šventė „Iš močiutės skrynios“, kurios metu 4 klasės mokiniai supažindino žiūrovus su baltarusių liaudies tradicijomis.

Kovo 3-7 d. mūsų ugdymo įstaigoje svečiavosi tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ dalyviai iš Lenkijos: Punsko Kovo 11-osios licėjaus ir Hainuvkos II-ojo licėjaus su papildomu baltarusių kalbos mokymu. Svečiai susipažino su Lietuvos sostine Vilniumi, lankėsi Trakų pilyje, Medininkų pilyje, dalyvavo Kaziuko mugėje, Užgavėnių šventėje, kurioje vaišinosi blynais ir kitais skanumynais. Mokiniai turėjo galimybę atskleisti savo žinias protų mūšyje apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilis. Projekto dalyviai Valdovų rūmuose vaikščiojo po įspūdingą archeologinį rezervatą, apžiūrėjo išlikusius autentiškus mūrus ir šioje teritorijoje aptiktus unikalius radinius. Lietuvos nacionaliniame muziejuje susipažino su ekspozicijomis ir muziejinėmis vertybėmis, kurios pristato Lietuvos valstybės archeologiją, istoriją, etninę kultūrą, iškilių istorinių asmenybių indėlį į kultūros paveldą.

Projekto dalyviams laikas tikrai neprailgo ir dauguma jų jau ilgisi savo draugų bei laukia naujų susitikimų.

Tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ dalyvių susitikimo Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje programa.

Tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ dalyvių susitikimas Punske (Lenkija).

 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190306
 • P 20190306
 • P 20190306
 • P 20190306
 • P 20190306
 • P 20190306
 • P 20190307
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190305
 • P 20190306
 • P 20190306
 • P 20190306
 • P 20190306
 • P 20190306
 • P 20190306
 • P 20190307