Ugdymo proceso organizavimo bendroji tvarka

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

KlasėUgdymo procesoUgdymo proceso trukmė
PradžiaPabaigaSavaičių skaičius
1-4 09-01 06-07 175 ugdymo dienos
5-8, I-III g 09-01 06-21 185 ugdymo dienos
IV g 09-01 05-24 165 ugdymo dienos

Ugdymo procesas, Gimnazijos tarybos 2017 m. birželio 23 d. (protokolas MTD-4) sprendimu,  pagal Pradinio (1-4 kl.) ir Pagrindinio ugdymo I dalies (5-8 kl.) programas skirstomas trimestrais, pagal Pagrindinio ugdymo II dalies (gimnazijos I-II kl.) ir Vidurinio ugdymo (gimnazijos III-IV kl.) programas – pusmečiais.

Trimestrų trukmė:
pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.; 
antras trimestras: gruodžio 3 d. – vasario 28 d.;
trečias trimestras: 1-4 klasėms: kovo 1 d. – birželio 7 d.;
  5-8 klasėms: kovo 1 d. – birželio 21 d.;

Pusmečių  trukmė:
pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 18 d.; 
antras pusmetis: I-III g klasėms: sausio 21 d. – birželio 21 d.;
  IV g klasei: sausio 21 d. – gegužės 24 d.

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

Atostogų pavadinimasPrasidedaBaigiasi
Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. 2018 m. lapkričio 2 d.
Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. 2019 m. vasario 22 d.
Pavasario (Šv. Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. 2019 m. balandžio 26 d.
Vasaros  atostogos (1-4 kl.) 2019 m. birželio 10 d. 2019 m. rugpjūčio 30 d.
Vasaros atostogos (5-8, gimnazijos I-III kl.) 2019 m. birželio 25 d. 2019 m. rugpjūčio 30 d.