Kviečiamų mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje mokinių sąrašas

KlasėPrašymo reg. Nr.
1 klasė
19089
19514
23538
23620
23841
23846
24041
24323
24616
24922
25941
26541
27233
27251
27347
27683
28308
30407
30852
2 klasė
27477
28715
3 klasė 28591
4 klasė
27583
29775
30777
30787
5 klasė
18814
29583
29630
7 klasė 27581
8 klasė 27478
I gimn. klasė 29336
II gimn. klasė 30496
III gimn. klasė
27873
27876
29203
29432
29476
29727
30930