Kvietimas

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos bendruomenė 2018 m. balandžio 18 d. maloniai kviečia vaikus ir jų tėvelius (globėjus, rūpintojus) į Atvirų durų dieną. Supažindinsime su gimnazija,  neformaliojo ugdymo užsiėmimais, vyks pokalbiai su  gimnazijos administracija, psichologo konsultacijos.

Ateikite, laukiame jūsų!

 

Atvirų durų dienos planas

Eil. Nr.Renginio pavadinimasLaikasVietaAtsakingas asmuo
1. Gimnazijos pristatymas naujiems mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams). Susitikimas su gimnazijos administracija. 16.30-17.00 Aktų salė Administracija
2. Koncertas „Sveiki atvykę“   (teatro, šokio, vokalinių ansamblių neformaliojo ugdymo veiklos pristatymas). 17.00-17.45 Aktų salė V.Kovalčuk
N.Volkova
J.Jurgaitienė
3. Projektinė veikla gimnazijoje. 17.45-18.30 Aktų salė S.Griško
G.Vincukevičienė
A.Barsamyan
L.Grigonienė
J.Zabelskaja
O.Skorochodova
4. Tėvų klubo „Mes kartu“ veikla. Individualios psichologo konsultacijos tėvams (globėjams, rūpintojams). 18.30-20.00 Psichologo kabinetas L.Sliesareva
5. Individualios mokytojų konsultacijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie vaiko daromą pažangą ir pasiekimus. 18.30-20.00   Administracija
Dalykų mokytojai
Klasių vadovai