Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija skelbia apie mokinių maitinimo paslaugos pirkimą

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, adresas Sietyno g. 21, LT-04316 Vilnius, kodas 191722390 (toliau vadinama  – perkančioji organizacija), nuo 2016 m. birželio 20 d. iki 2016 m. birželio 23 d. 12 val. numato atlikti mažos vertės apklausos būdu pirkimą – pirkti Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos mokinių, ikimokyklinio amžiaus vaikų (4-7 m.) ir darbuotojų maitinimo paslaugas. Paslaugos BVPŽ kodas – 55322000-3 (maisto gaminimo paslaugos). Paslaugos pirkimo vertė yra apie 30.000 eurų.Paslaugų pirkimo sutartis bus sudaroma vieniems metams. Pirkimas atliekamas apklausos būdu CVP IS priemonėmis – trims suinteresuotiems tiekėjams pateikus kvietimus dalyvauti pirkime. Pirkimo būdas – mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – mažos vertės pirkimas) – supaprastintas pirkimas todėl, kad atitinka 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491 LR Viešųjų pirkimų įstatymo bendrųjų nustatų punkto 15.1 sąlygą: prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė nei 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).

Išsamesnė informacija apie pirkimo sąlygas pateikta dokumente Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos mokinių maitinimo paslaugos mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygos