Lietuvos laisvei - 25

Sausio 13-ąją Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos bendruomenė paminėjo Lietuvos laisvės gynimo 25-metį. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys įsisegė neužmirštuolės žiedą – atminties ir pagarbos laisvės kovotojams ženklą. Kaip ir kasmet, 8 valandą ryto prasidėjo pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija" : gimnazijos langus apšvietė atminimo ir pagarbos Sausio 13-osios didvyriams žvakutės. Vyko klasių valandėlės "Atminties pamoka", mokinių piešinių, plakatų paroda, knygų paroda "Jie žuvo už Lietuvos laisvę". Renginio, skirto Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui, metu skambėjo dainos ir posmai apie laisvę, tylos minute pagerbti laisvės gynėjai, paaukoję gyvybes už Lietuvą tą įsimintiną sausio 13-tąją. Po pietų mokiniai ir mokytojai dalyvavo iškilminguose renginiuose mieste. Taip buvo prisiminta prieš 25 metus Lietuvos piliečių vieningumo dėka pasiekta laisvė.

LIETUVOS LAISVĖS GYNIMO 25-MEČIO MINĖJIMO RENGINIŲ PLANAS

Eil.Nr.Renginio pavadinimasKlasėDataAtsakingi
1. Knygų paroda "Jie žuvo už Lietuvos laisvę"   2016 m. sausio 12 d. A. Medzevičienė
2. Stendas "Atmintis - gyva, nes liudija"    2016 m. sausio 12 d. A. Medzevičienė
3. Piešinių konkursas "Laisva Lietuva", skirtas Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui 1-4 2016 m. sausio 12 d. Pradinių klasių mokytojos
4. Dalyvavimas edukacinėje programoje "Juozapo Čechavičiaus Vilnius" II g. 2016 m. sausio 12 d.
12:15 val.
R. Račkauskienė
5. Akcija "Neužmirštuolė" 1-8, I-IVg. 2016 m. sausio 13 d.
8:00 val.
Klasių vadovai, Mokinių taryba
6. Mokinių piešinių - plakatų paroda  "Atmintis - gyva, nes liudija"  5-8, I-II g. 2016 m. sausio 13 d. M. Grigonytė
7. Pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija" 1-8, I-IVg. 2016 m. sausio 13 d.
8:00 - 8:10  val.
Klasių vadovai
8. Klasių valandėlės "Atminties pamoka" 1-8, I-IVg. 2016 m. sausio 13 d.
8:10 - 8:45 val.
1-8, I – IV klasių vadovai
9. Laidos "Pamoka Laisvei" transliacija per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją Lietuvos mokykloms (salėje) 8, I-III g. 2016 m. sausio 13 d.
9:15 val.
Dalykų mokytojai
10. Renginys, skirtas Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui 5-8, I-II g. 2016 m. sausio 13 d.
10:00 val.
G. Uždavinienė, V. Kovalčuk, J. Norvaišienė, R. Račkauskienė
11. Išvyka prie Televizijos bokšto 2-4 2016 m. sausio 13 d.
10:00 val.
J. Zabelskaja, A. Putjato, G. Tribockaja
12. Dalyvavimas teminėje ekskursijoje Genocido aukų muziejuje III g. 2016 m. sausio 13 d.
11:00 val.
V. Kovalčuk
13. Dalyvavimas Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje 5, IV g. 2016 m. sausio 13 d.
12:00 val.
G. Uždavinienė, M. Kačan
14. Atvirų durų valandos Lietuvos Respublikos Seimo Parlamento ir Vitražo galerijose 6, 7, 8 2016 m. sausio 13 d.
12:30 val.
G. Vincukevičienė, L. Miloš, S. Griško
15. Dalyvavimas teminėje ekskursijojeGenocido aukų muziejuje"Partizaninis karas Lietuvoje. Buvęs KGB vidaus kalėjimas" I g. 2016 m. sausio 13 d.
13:00 val.
J. Baziuk

  • IMG
  • IMG
  • IMG
  • IMG
  • IMG
  • IMG
  • IMG
  • IMG